Deze trends lijken in een aantal opzichten op de algemene trends voor de automotive sector.
Belangrijke ontwikkelingen rondom de connected en autonome auto zijn uiteraard de grote verschuiving in structuur en macht als het gaat om auto en mobiliteit in brede zin.

ICT wordt steeds dominanter, in en buiten de auto als onderdeel van connected living; de auto is dan “slechts” een stuk van de puzzel, een rijdend platform met wat extra dimensies en functionaliteit. Services, data en connectiviteit zijn essentieel en bepalen het succes. De auto en mobiliteit staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel van een bredere context, waarin met name energie en de noodzakelijke energietransitie een grote rol spelen. Leefomgeving is daarmee van belang: CO2, luchtkwaliteit, betere benutting van infrastructuur, betere benutting van de openbare (stedelijke) ruimte in wegen, parkeerfaciliteiten, en logistieke systemen.

En ondertussen wil de klant alles, hij wil het nu en altijd en overal; en is daarbij bereid wat meer samen te doen, voor een betere wereld en….