Dan waren we net gewend aan supply chains, value chains, channels, journeys en wat dies meer zij. En dan moeten we zo nodig aan de slag met de blockchain. Kort wat uitleg.

1. Wat is het?

 • Binnen een block chain wordt een keten(chain dus) gemaakt van unieke transacties
 • dit gebeurt zonder de bekende centrale autoriteit en zonder tussenpersonen
 • hierdoor zijn transacties (dus niet alleen betalingen, maar ook allerlei data) op een standaard manier vastgelegd met alle daarbij horende voorafgaande transacties. Deze data zijn binnen een groot decentraal netwerk dus niet op 1 grote computer vastgelegd en terug te vinden (met de nodige beveiliging, encryptie, autorisatie etc.)
 • wat is het niet ? een betaalsysteempje, alleen iets voor banken, iets obscuurs en iets met (nog enger) bitcoins.

2. Wat betekent dat dan?

 • processen worden gestroomlijnd, efficiënter; sneller, geen dubbel werk, eenduidigheid
 • betrouwbaarheid, eenvoud in verificatie
 • er ontstaat een niet uit te wissen spoor van data en transacties, hogere data kwaliteit
 • het is minder of niet een top-down technologie die de positie van bijvoorbeeld banken of ICT spelers vergroot; het is een “peer 2 peer” decentraal model. Het democratiseert als het ware betalings- en dataverkeer.
 • het versterkt en helpt andere (technologische) ontwikkelingen, denk aan Internet of Things
 • het kan een bijdrage leveren aan veilige opslag van data en aan privacy.

3. Wanneer kan je het toepassen?

Blockchain is niet de panacee, niet de ultieme oplossing in alle gevallen. Vaak volstaan “conventionele” systemen en oplossingen.

Over het algemeen komt blockchain om de hoek kijken als:

 • er grote aantallen partijen een rol spelen (multi player, multi layer)
 • er veel transacties plaats vinden (financieel, data….)
 • er tussen partijen en op een tijdschaal veel afhankelijkheden zijn
 • complexiteit en schaal groot zijn
 • veiligheid en integriteit key zijn, en daarbij verificatie
 • een markt rijp is voor de slacht: veel inefficiency, lage kwaliteit, onnodig hoge kosten, overbodige tussenschakels, en de druk van nieuwe toetreders/disruptors.

4. De auto in de keten.

Herkent u al iets vanuit de automotive ? Een troost, vele sectoren zitten in dit zelfde schuitje. Waar liggen de mogelijkheden binnen de automotive ?

Een opmerking vooraf: het is niet zo zinvol om blockchain te gaan gebruiken om alleen maar het bestaande misschien iets te verbeteren. Deze opmerking lijkt logisch op zich maar: durf te vernieuwen, buiten de traditionele patronen te denken. Als die auto een “software driven machine”wordt, als het draait om intelligente services, om data en informatie, dan gaat zo’n beetje alles schuiven. Veel autofabrikanten en toeleveranciers zijn bezig met de blockchain, denk aan Bosch, ZF, Daimler, Toyota. Banken en verzekeraars zijn bezig zoals UBS, maar ook ING, Rabo, Achmea, Allianz.

Voertuigregistratie.

Dan gaat het om registratie, overschrijving, bestrijding van fraude en diefstal. In veel landen een complex, tijdrovend en inefficient proces. Eenduidige vastlegging, verificatie etc. in de blockchain kan een grote verbetering opleveren.

Koop/verkoop en onderhoud.

Dit proces op zich kan worden vereenvoudigd (zie ook hierboven), maar de betrouwbaarheid en transparantie kunnen sterk toenemen. Bedenk eens dat ALLE relevante voertuigdata compleet, eenduidig en betrouwbaar beschikbaar zijn: gebruik, verbruik, onderhoud, eventuele aanrijdingen, recalls in het verleden, gebruikte onderdelen, uitgevoerde testen/analyses en resets, software updates (OTA).

De E-wallet.

Een auto kan worden uitgerust met zijn eigen portemonnee. Van daaruit kunnen allerlei betalingen worden gedaan, denk aan parkeren, opladen, tol.
Vaak gaat het om micro-transacties zoals bij het in hele kleine porties opladen via inductie (op een parkeerplek, voor het stoplicht etc.).
Via deze “wallet” kan de auto ook inkomsten genereren, denk aan het afrekenen voor het gebruik van een auto in een sharing-constructie (B2C of P2P). Je kan ook (kleine) betalingen doen voor de aanschaf van extra services in je auto of betalen voor gebruik ervan. Connectivity van de auto zet de deur open voor allerlei diensten(die vaak niets meer te maken hebben met de auto op zich).
De auto kan ook gaan afrekenen als er energie wordt afgetapt/ontladen; de auto is dan een rijdende batterij welke als een soort buffer elektriciteit kan terug leveren aan een huis of aan het net. ZF (een van de grootste technologiebedrijven in de automotive) en UBS (een brave Zwitserse bank) hebben een gemeenschappelijk project rondom die e-wallet.

Financiering.

Grote aantallen auto’s worden gefinancierd. Voor een OEM is dat commercieel gezien een interessante activiteit. Maar de aantallen auto’s en de hoeveelheid betalingen/transacties zijn gigantisch. Een complex proces waar ook nog eens de banken bij zijn betrokken. Als banken meer blockchaintechnologie gaan gebruiken, dan zullen grote zakelijke klanten dus ook die weg moeten gaan bewandelen.

Verzekering.

Met blockchain worden verschillende stappen in het proces eenvoudiger. Denk aan verificatie van het object en de verzekeringnemer, data over het gebruik van de auto, risico-inschatting en acceptatie, handling van de claim en afwikkeling incl. schadeherstel. Maar er wordt ook gewerkt aan zelf startende schademelding en automatische afwikkeling (self-executing claims process), fraudebestrijding, Pay As You Drive verzekering etc.

Klantrelatie

Stel nu eens dat de verschuiving van bezit naar gebruik, van auto naar mobiliteit, doorzet. Dan is de “1 op 1” relatie auto-eigenaar weg. Het gaat dan om de gebruiker, de relatie, de klant.
Daar hebben fabrikanten en dealers sowieso nog het nodige huiswerk te doen. Maar blockchain kan helpen met het aangaan en onderhouden van een individuele klantrelatie. Er kan rekening worden gehouden met specifieke klantvoorkeuren (welke auto, welke muziek, instelling van airco etc.) en financiële transacties met die klant kunnen eenvoudig worden verwerkt (zie ook die E-wallet). De klant heeft dan in de chain een eigen uniek profiel waarin al zijn persoonsgegevens maar ook persoonlijke voorkeuren worden vastgelegd, makkelijk als we op grote schaal gaan delen.

Merkbescherming.

Voor alle spelers in de keten (OEM, import, dealer etc.) is gebruik van originele onderdelen cruciaal, commercieel gezien maar ook ter bescherming van kwaliteit, van het merk, of bij de afwikkeling van garantie en claims. Via blockchain is het eenvoudiger op onderdeelniveau de historie na te gaan van onderdeelproductie, assemblage, montage bij onderhoud etc..
Voor de OEM is het natuurlijk ook van belang om logistieke processen, Just-in-Time/voorraadbeheer nog verder te optimaliseren.

5. Blockchain technologie is een feit.

Het blijft een lastig en wat technisch onderwerp, die blockchain. En wat we er nou precies morgen mee moeten doen, is ook niet direct helder. Maar de impact is dus helder in de automotive. Vooral als we ons realiseren dat het minder om de auto als object gaat maar meer om services, om connectiviteit en communicatie, om data en de waarde daarvan. En blockchain technologie raakt precies die kern: communicatie, data, waarde. Geen ontkomen aan.

oktober 2017.