big-trends

De setting is redelijk herkenbaar voor de automotive. Deze sector wordt geraakt door een groot aantal trends die elkaar ook nog eens versnellen en versterken.

Belangrijke trends zijn bijvoorbeeld:

  • in de sector als geheel een andere structuur, andere machtsverhoudingen tussen fabrikant en dealer, en tussen fabrikant en toeleveranciers, toetreding van nieuwe spelers en het ontstaan van nieuwe business modellen.
  • ingrijpende veranderingen in technologie in de auto zelf en in alle daarmee verbonden sectoren en producten/diensten; digitalisering deed al veel eerder zijn intrede in ander sectoren maar vindt nu (versnelde) toepassing rondom auto en mobiliteit. Grote maatschappelijke veranderingen rondom verduurzaming, veiligheid, een andere betekenis en invulling van het begrip mobiliteit, toenemende verstedelijking.
  • en last but not least verandering in consumenten-behoeftes, bestedingen en het gedrag rondom mobiliteit.

Iets meer inzoomend op de ontwikkeling van connected en autonomous cars, zien we grotendeels dezelfde trends en bewegingen, maar wel uitvergroot. De grenzen van de sector vervagen en daarbij komen andere spelers binnen die snel macht kunnen ontwikkelen: denk aan alle partijen die in de technologiekant opereren (hardware, software, platforms), partijen die een rol spelen in big data (opslag, bewerking, analyse), partijen die compleet nieuwe diensten ontwikkelen buiten de directe sfeer van auto en mobiliteit, maar wel een grote impact daarop hebben, denk aan de auto die slechts een onderdeel (weliswaar nog belangrijk) vormt van een bredere connected world. En alweer die klant: die waardeert mobiliteit anders, waardeert de auto op zich anders, kent een veranderend bestedingspatroon, ziet mobiliteit meer en meer als een service.

december 2016.