Het dossier is nog volop in beweging, de uitkomst is nog onzeker. Voor de goede orde: regelmatig wordt gesproken over de ruim 230 miljard $ die aan steun zou zijn gegeven. Deze cijfers komen uit een rapport van Center for Strategic and International Studies. Een club die nadrukkelijk aangeeft onafhankelijk te zijn, geen binding te hebben mer republikeinen of democraten. Wel een club die dicht tegen de politiek aanzit, bezig is mety onderwerpen als nationale veiligheid etc.  (zie https://www.csis.org/).

Center for Strategic and International Studies.

In haar recente onderzoek heeft CSIS het over die 230,8 Miljard (klinkt erg nauwkeurig trouwens, ik zou het afronden) die in 15 jaar richting de auto-industrie ging in China. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van steun met als belangrijkste elementen: kortingen aan de consument (28%), ontheffing van belasting bij verkoop (51%) , R&D (11%). Tussen 2009 en 2017 ging er 60 miljard doorheen, per jaar ging er vervolgens tussen 2018 en 2020 15 tot 17 miljard om. Vanaf 2020 stijgt de jaarlijkse steun weer naar 30 miljard in 2020, en rond 45 miljard per jaar in 2021-2023.

Dan een interessant gegeven: hoeveel procent vormen die steunmaatregelen van de totale sales? Tussen 2009 en 2017 is dat maar liefst ruim 42%, in 2020 nog 25% en daarna verder teruglopend naar 11,4% in 2023. En nog een mooie indicatie: hoeveel subsidie is er dan per auto verstrekt? In 2018 was dat nog $ 13.860, daarna zakt het in redelijk tempo naar 12.300 in 2019 en 2020, $8.538 in 2021, $6.656 in 2022 en $4.588 in 2023.

Je gaat je bijna afvragen waarom de EU en de USA juist niet veel eerder aan de Chinese bel trokken. Terecht wordt opgemerkt dat de bedragen wellicht nog conservatief zijn. Er zijn zeer waarschijnlijk nog allerlei steunmaatregelen op lokaal/provinciaal niveau geweest in de sfeer van grondverkoop, energie, onroerend goed, financiering etc. En een groot deel van de supply chain blijft buiten beschouwing, denk aan grondstoffen en met name batterijen (en alle onderdelen daarvoor).

En dan de EU.

De EU heeft het voorlopig onderzoek nu afgerond. En dat heeft geleid tot voorlopige heffingen welke 9 maanden na start van het onderzoek, dus op 5 juli kunnen worden opgelegd. Op 4 juli wordt het onderliggende rapport officieel gepubliceerd. Inmiddels zijn binnen Brussel zelf maar ook vanuit bijvoorbeeld Duitsland de signalen duidelijk: ga in gesprek. En dat doet dus de betreffende EU-commissaris (van Handel) Dombrovskis. Ook China trekt aan de bel om in gesprek te blijven en dreigt ondertussen natuurlijk met allerlei sancties. En China blijft, voorspelbaar, hameren op de goede intenties: China werkt met die EV hard aan milieu en klimaat, stimuleert R&D en innovatie, pusht meer efficiency in de industrie, en verleidt de consument.
Volgens de spelregels zijn er vanaf 5 juli nog 4 maanden te gaan tot het moment waarop de voorlopige maatregelen worden omgezet in definitieve heffingen. Vraag is hoeveel van de bekende Europese elasticiteit er dan weer is begin november.

Ik noemde het in een vorige blog al. We zijn lekker bezig met JIJ-bakken. Ik ben onschuldig en vol met goede intenties, wil zo graag; maar de ander ligt dwars. Daar eindigt dan ook dat vaak genoemde (en geroemde) level playing field; klinkt lekker maar is redelijk onzinnig. We zijn het niet eens over het spel of de wedstrijd die we spelen, over de regels, over het veld, over de scheidsrechter, over zin en onzin van dat spel, over de toeschouwers, over de prijs van de kaartjes etc. Hooguit hebben we beiden voor een deel wel redelijke intenties, moeten er soms wel uitkomen en de zaak oplossen.

Hans Groenhuijsen, 30 juni 2024.

T                06-52 58 95 85
M              hans@hansgroenhuijsen.nl
I                 https://www.hansgroenhuijsen.nl
Linked     https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/

. Alle artikelen en blogs , zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/
. wekelijks mijn blog ontvangen ? Meld je aan via “aanvraag artikelen” op      https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/
. ©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2024.
Veel blogs over China, EU, EV op mijn website: https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/4fields/electric-vehicle/