Begin 2021.

Het beeld was : vergroening gaat te langzaam, de CO2 doelstelling komt in gevaar, we blijven reizen per auto en die totale  afstand blijft groeien, de auto-gerelateerde belastinginkomsten krijgen een tik. Vanuit 2018-2019 hadden we de discussies over het klimaatakkoord. Van daaruit tekenden zich verschillende alternatieven af.
1. BnG (Betalen naar Gebruik)  wordt ingevoerd voor alle auto’s
2. BnG Alleen voor EV
3. Betalen op basis van tijd en plaats
4. Op basis van tijd/plaats/uitstoot.
De MRB vervalt dan, de BPM blijft evenals de accijns. Mooi dus, effect in alle 4 scenario’s was minder files, minder kilometers, minder uitstoot, en meer EV’s (behalve in nummer 2).

Het is zo simpel.

Er is nog steeds veel discussie, met veel rapporten en analyses. Samenhang is er misschien wel teveel. We zitten vaak teveel in een modus van “alles willen en kunnen regelen”.
Als je alles in samenhang gaat bekijken  en wil regelen, dan ga je ten onder in complexiteit.  Steeds meer aspecten en variabelen neem je mee. Een enorme diversiteit aan belangen moet worden gediend.  De puzzel omvat : files, klimaat, uitstoot, ruimtelijke ordening, energietransitie, verkeersveiligheid, alle autobelastingen, de complete kosten/baten van de auto en van mobiliteit, de mogelijke welvaarts- en inkomenseffecten, de totale rijksbegroting, het regeerakkoord, de autoverkoop, de impact van veranderende mobiliteit op economische bedrijvigheid maar ook op welzijn (familiebezoek, uitgaan, recreatie), de gewenste verschuiving van auto’s met verbrandingsmotor naar elektrisch, de impact op OV, op binnenstedelijke mobiliteit etc. Het klinkt bijna als de inhoudsopgave van een volgend rapport.
We veronderstellen onbewust heel veel, bijvoorbeeld dat mobiliteit (vooral de auto) maar blijft groeien. Of dat het allemaal draait om mobiliteit (als het grote thema, als doel) terwijl mobiliteit
“slechts” een middel is om bereikbaarheid te vergroten. Of dat subsidies een voorwaarde zijn om groei in het aantal EV’s te realiseren.
Waar we nu in 2020/2021 tegenaan kijken is zo’n mix. Maar de EV neemt inmiddels een prominente plaats in. We willen en moeten naar Zero Emission en als het zo doorgaat gaan we dat niet halen.

Mooie woorden en verwarring, consensus of fundamenteel verschil ?

Woorden en betekenis worden dominant, de inhoud gaat verloren. En zo ontstaat een grabbelton waar ieder iets in stopt en uit kan halen, waarin doelen en middelen niet meer van elkaar zijn te onderscheiden, waarin emoties de boventoon gaan voeren ondanks of misschien wel dankzij de stortvloed aan data, analyses, modellen, scenario’s, denkrichtingen, oplossingsrichtingen, varianten en wat dies meer zij.
We zijn in dit gave land redelijk bedreven in scheuring, afsplitsing, deelbelangen, weer een eigen club of vereniging of kerk.  Maar we zijn ook goed in het zoeken (en soms vinden) van harmonie, consensus, het gemeenschappelijk belang (u weet wel : altijd weer dat verhaal over het verzet tegen de Spaanse overheersing, onze strijd tegen het water en andere heroïsche momenten).
Naarmate de (deel)belangen verder uit elkaar liggen, wordt de noodzaak tot en behoefte aan  consensus groter,  staan we schouder aan schouder. Daarbij is het de vraag of er echt een overeenkomst in belangen is,
of dat er sprake is van de eerder genoemde grabbelton. Roepen dat samenwerking hard nodig is, heeft vaak iets weg van symboliek en magie, goede intenties, het algemeen belang boven het kleinere belang plaatsen. Mooi, maar daarmee is die samenwerking nog geen feit.

Voorjaar 2021.

In de aanloop naar de verkiezingen  in voorjaar 2021 gingen we al weer vol op het orgel. Er kwamen onderzoeken op tafel die lieten zien dat een (goed) systeem van BnG (de toverformule voor Betalen naar Gebruik)  kan leiden tot meer EV’s (6-15%), een daling in totaal aantal kilometers (20%0, een reductie in congestie (files dus) met 42 tot 68%, en een reductie in uitstoot van 17 tot 24%. We zagen de Corona-effecten: (iets) minder reizen per auto, 40% minder met OV, en een hausse in thuiswerken. Veranderen kan dus, is de conclusie.

Wat vindt de consument ?

Principieel gezien kan je een discussie voeren over de vraag of dat van belang is; electoraal wel, bestuurlijk/managerial aanzienlijk minder. Het vraagstuk is erg groot geworden en complex.
Je gaat dus de mening peilen op betrekkelijk simpele stellingen met voor/tegen of ja/nee. Nog OK, totdat je in de valkuil trapt die “bias” heet (engels woord bias betekent vooroordeel, subjectieve waarneming). Neem de vraag : vindt u dat we rijden in de spits moeten belasten ? Alleen al het woord “belasten” zet de nekharen overeind, precies dus: plusminus 65% is tegen.
Een andere vraag : moeten we de automobilisten die de spits mijden gaan belonen ? je ziet het al; het woord belonen klinkt positief, de hele stelling is vrij genuanceerd en sympathiek,  47% is voor.

Nog wat framing : bent u voor of tegen rekening rijden ? voor of tegen een heffing ?  Wil je een vast bedrag per maand (zoals nu met de MRB) of wil je ongeveer 7 cent per kilometer
gaan betalen ? In het debat zullen regelmatig Jan Modaal , Henk en Truus, en die hardwerkende Nederlander opduiken. Den Uijl  (PvdA premier in de jaren ’70) zei het al: “alle mensen, ook de arbeiders, hebben recht op een auto voor de deur”. Wellicht mooi dat dit lukte, maar vooral lastig dat we er vervolgens allemaal mee gingen rijden.

Hans Groenhuijsen, 6 januari 2022.

Eerdere artikelen over mobiliteit, elektrische auto en  de fiscus:

https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/betalen-naar-gebruik-deel-1-mobiliteit-en-overheid-een-onmogelijke-combinatie/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/de-ev-subsidies-belonen-en-straffen-afremmen-of-gas-geven/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/automotive/cash-for-new-cars-and-cash-for-clunkers/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/en-wat-zijn-jouw-goedevoornemens/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/de-ev-subsidie-stroom-laden-of-geld-tappen/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/pecunia-non-olet-de-elektrische-auto-en-subsidies/

. Alle artikelen en blogs , zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/

. Wil je in het vervolg wekelijks mijn blog ontvangen ? Meld je aan  via “aanvraag artikelen” op
https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/

. ©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2022.

 

T                06-52 58 95 85
M              hans@hansgroenhuijsen.nl
I                 https://www.hansgroenhuijsen.nl
Link           https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/