De auto kan compleet autonoom opereren en heeft daartoe een mix van sensoren, radar/lidar etc. die direct de omgeving in beeld brengen en daarop reageren. De auto kijkt naar zijn omgeving. Dit is het model dat we kennen van de Google Car. Dit past ook beter bij de situatie in de USA, waarin het wegennet en de infrastructuur/ verkeersmanagement er omheen minder geavanceerd zijn dan in Europa. De andere techniek is “coöperatief”, inmiddels ook wel bekend als “platooning” en “treintjerijden”. Hier functioneert de auto dus niet compleet autonoom maar in een directe verbinding met andere voertuigen en met de infrastructuur.

De auto kijkt niet alleen naar zijn omgeving maar “praat” er ook mee. Deze aanpak zien we vooral in Europa, met Nederland als een belangrijke speler en initiatiefnemer. Deze techniek werkt mede zo goed omdat hier het wegennet van een hoge kwaliteit is inclusief wegmarkeringen, detectielussen, matrixborden etc. Daarbij gaat het overheden in Europa om een mix van doelstellingen: efficiënte mobiliteit van mensen en goederen, een reductie van uitstoot (luchtvervuiling en klimaat), vergroting van verkeersveiligheid, een reductie van fileproblematiek en een veel betere benutting van de wegen (door gelijkmatiger verkeersbewegingen, beter anticiperen op verkeerssituaties, verkorting van de afstand tussen auto’s en dus meer auto’s per strekkende kilometer weg). De 2 systemen convergeren: coöperatief /connected en autonoom rijden vloeien in elkaar over, en daarmee is het echte “zelfrijden” een feit; de auto ziet (kijkt naar de omgeving) en praat met de omgeving. De gevolgen voor de infrastructuur zijn groot, de wegen zelf en de technologie, wegkantsystemen, eromheen. Een flink deel van die systemen wordt overbodig en vervangen door slimme auto’s zelf en de cloud. Eindeloze bewegwijzering, signaleringsborden, matrixborden, lussen etc. kunnen letterlijk en figuurlijk aan de kant. We kunnen met minder wegen toe, welke beter/intensiever worden benut, met meer flexibiliteit en gemak. Informatievoorziening kan gerichter en overzichtelijker en effectiever worden, mede op basis van data uit de auto’s/verkeersdeelnemers zelf.

Hans Groenhuijsen, april 2016.