De meest recente Kwartaalmonitor van het CBS over de arbeidsmarkt leidde kortstondig tot ophef over het aantal vacatures in de autobranche. “Dat zal je nou altijd zien: zit het eindelijk weer eens mee in onze sector, struikelen we over een gebrek aan goed personeel.”

Maar is dat echt zo? Of zijn er andere, dieperliggende oorzaken dan conjuncturele groei? Anticipeert de sector wellicht op een verdere groei in de nabije toekomst? Is misschien sprake van verdringing, doordat mensen uit de autobranche switchen naar andere sectoren? Worden mogelijk op tal van plekken tijdelijke/flexibele krachten vervangen door (semi)vast personeel? Met misschien een betere opleiding, sterkere motivatie?

juli 2017.

In een analyse, exclusief voor Aftersales Magazine, gaat Hans Groenhuijsen (bureau Advies in Automotive en Mobiliteit) nader in op de automotive arbeidsmarkt. Cijfers, oorzaken, gevolgen: lees het op Aftersales Plus.