Alles van waarde is weerloos: Elektrische auto’s rijden ook schade.

EV’s zijn brokkenmakers. Is het de aandrijving, de technologie, de berijder, de prijs van de auto, de omstandigheden?

 

Cijfers spreken de waarheid. Soms is er reden om vraagtekens te plaatsen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de cijfers die Focwa onlangs publiceerde over elektrische auto’s en schade. Focwa zelf maakte overigens ook het nodige voorbehoud en belooft in het najaar met meer cijferwerk te komen.

1.       De auto’s.

Focwa presenteert cijfers over een beperkt aantal auto’s: Tesla S en X, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, en Volkswagen e-Golf.  Deze BEV-auto’s reden over geheel 2017 4200 schades, in 2018 8400, en in de eerste 4 maanden van 2019 werden 3000 schades genoteerd (op jaarbasis zo’n 9000 cases).
Statistisch gezien wel lastig als  je de vergelijking gaat maken met een wagenpark van 8,8 miljoen stuks.

2.       De frequentie.

Focwa concludeert dat voor het totale wagenpark de schadefrequentie op bijna 12% ligt (eens in de 8,5 jaar), en voor elektrische auto’s op het dubbele, 25 % dus (eens in de 4 jaar).
Focwa noemt zelf al het feit dat veel van de EV’s zakelijk worden gereden en dus meer kilometers rijden dan de doorsnee-consument. Stel nu eens rond de 25.000 km. en voor het gewone volk zo’n 13.000 km. per jaar?

Misschien handig om het aantal schades niet alleen te relateren aan de factor tijd (x maal per jaar) maar aan de afgelegde afstand (x maal per 10.000 km.)?

Waarom is er geen vergelijking binnen het totale zakelijke wagenpark (resp. alle lease-auto’s) tussen elektrische auto’s en benzine/diesel gestookte auto’s? En hoe hoog ligt dan voor die laatste categorie de schadefrequentie?

3.       Relatie of causaal verband?

Maar zakelijk gebruik impliceert nog meer wellicht. Misschien rijden zakelijke auto’s wel meer op wegen met een hoog risico op ongeval, of rijden ze op tijdstippen die extra gevaarlijk zijn?
Rijden zakelijke rijders misschien met meer stress dan de doorsnee consument? En is dus de berijder en niet de aandrijving de bepalende factor.
Rijden zakelijke auto’s gemiddeld harder (alweer dus de berijder en niet de auto) waardoor de impact in schade en euro’s logischerwijs meer dan evenredig toeneemt?

4.       Het gemiddelde.

Naast de frequentie spreekt Focwa zich ook uit over het gemiddelde schadebedrag. Voor de Nederlandse vloot als geheel ligt dat op 1316,00 en voor de elektrische karretjes ligt dat in 2019 op 2200,- voor de Tesla S, 3400,- voor de Tesla-X, 2000,- voor de Nissan Leaf en de Hyundai ioniq 2000,- en 1600,- voor de Volkswagen Golf.
Over de periode 2017-2019 is overigens een flinke stijging te zien in het gemiddelde schadebedrag.
De Model S gaat van 2000,- naar 2200,- (plus 10%), de Model X van 3000,- naar 3400,- (plus 13%) en de Leaf van 1500,- naar 2000,-(plus 30%).

5.       De prijs van de auto.

Een factor van betekenis lijkt mij  de prijs van de auto. Gemiddeld genomen zijn elektrische auto’s nog aan de dure kant, ik doe maar een gooi, zo’n 50 tot 60.000,- (ongetwijfeld wel snel dalend).  Een vergelijking met een totaal wagenpark  waarin veel auto’s met een veel lagere prijs (neem maar een A-segment autootje van goed 12 mille) is dan niet realistisch. Ook als je elektrische auto’s compleet buiten beschouwing laat, zul je zien dat dure auto’s nu eenmaal gemiddeld een hoger schadebedrag kennen. Niet zozeer de aandrijving als wel de waarde van de auto is dan bepalend, zo is dan de logische stelling.

6.       De prijs van de onderdelen.

Volgende variabele in het verlengde hiervan is de prijs van onderdelen. Over de hele linie vliegen de prijzen van onderdelen omhoog, ongeacht de aandrijving. Maar het zou zo kunnen zijn, dat bij EV’s de prijs van onderdelen nog eens extra hoog is (kleine oplagen, weinig aanbieders etc.).  Er is dan dus wel een verband tussen hoogte van het schadebedrag en het type aandrijving. Bij toenemende aantallen EV’s zou dan de prijs van onderdelen wellicht kunnen gaan dalen.

Elektrische auto’s zijn complex, zonder meer. Maar is het misschien zo dat die complexiteit hem meer zit in andere systemen aan boord? Denk aan het hele circus met sensoren, camera’s, radar, lidar, plus een vracht aan comfort- en fun-verhogende gadgets? Waarbij dus de schade ontstaat in juist deze hele high tech configuratie?

Misschien is de “damageability” van dure auto’s (elektrisch of niet) relatief wel erg groot, en is de “repairability” wel erg laag: veel werk dus om te herstellen en vooral veel te vervangen.

U ziet het al: één gek kan meer vragen stellen, dan 10 wijzen (of meer, bij Focwa en elders in de markt) kunnen beantwoorden. Niettemin hoop ik voor het najaar op in ieder geval een enkel antwoord.

Het zoveelste bewijs dat  alles beweegt: de schadesector, autotechnologie, mobiliteit, verzekeren, OEM’s, onderdelen etc.

Het zijn mooie tijden.

 

Hans Groenhuijsen, augustus 2019.