Wat kost dat nou, zo’n EV ?

  1. Leaseplan en de sommetjes.

De juiste sommetjes maken en de sommetjes goed maken, dat vinden we vanzelfsprekend bij een leasemaatschappij, maar het is nog steeds een belangrijke competentie. Daarna komt natuurlijk de vaardigheid om van de uitkomsten goede informatie te maken en daarmee de juiste beslissingen te nemen en business te doen. Leaseplan met 1,9 miljoen auto’s (eind 2019)  liet kort geleden bij monde van CEO Tex Gunning weten, dat Leaseplan zo’n 40.000 EV’s per jaar op de weg zet. Tegelijk constateert Gunning, althans voor Nederland, een nog gebrekkige infrastructuur. Er zijn te weinig laadpunten, binnen de Randstad maar zeker ook daarbuiten. Leaseplan doet niet moeilijk en deelt die informatie (althans een deel) met de markt. In een recente publicatie laat Leaseplan het nodige los over de kosten van auto’s. Een aanrader om de presentatie te downloaden en te lezen. Ik haal er een paar dingen uit. de gemiddelde kosten van een auto  per maand bedragen in 2020 (de hoogste versus de laagste)  926,00 in Zwitserland en 491,00 in Hongarije; voor Nederland ligt dit op 739,00.

  1. Wie is de schoonste van het land ? En de goedkoopste ?

De auto met verbrandingsmotor (ICE = internal combustion engine) is het duurste in Noorwegen en  Zwitserland. De EV is in compacte uitvoering (C 1) competitief in 8 Europese landen.  De D 2 (mid-size) is dat in maar liefst 14 landen. Deze positie heeft de EV te danken aan stijgende brandstofkosten, belastingdruk voor ICE’s (m.n. diesel) en subsidies en fiscale voordelen voor de EV zelf.
Voor die midsize auto’s ligt in Nederland  de TCO (Total Cost of Ownership)  op 942,00 voor een EV, 1073,00 voor een benzine-auto en 1143,00 voor de bekende zelf-ontbrander, de diesel.Voor de compacte (C 1) en sub-compact (B 1)) liggen de verhoudingen iets anders : De EV zit hier op 721,00, de diesel op 806,00 en de benzine-auto op 711,00.

  1. Total Cost of Ownership.

Leaseplan geeft ook een inkijkje in de kosten, alweer die TCO. Voor de (sub) compacte auto’s (de B 1 en de C 1) liggen de afschrijvingen hoog op 59% (benzine 41% en de diesel 46%) van de totale kosten. De onderliggende berekeningen ken ik niet. Ik kan me voorstellen dat er met de populariteit van gebruikte EV’s nog het een en ander kan gebeuren, maar hier speelt een complex van factoren. De benodigde energie/brandstof neemt bij de EV slechts 10% van de kosten en bij de ICE ligt dat op 20% voor de diesel en 27% voor de benzine-uitvoering. De verzekering voor de EV is een fractie duurder (1 % punt); de kosten van reparatie en onderhoud liggen voor de EV op 11% en voor de ICE-auto’s op 13%. Je zou misschien een groter verschil verwachten na alle publicaties over de lage onderhoudsgevoeligheid van de elektrische auto en dus een navenant lagere rekening vanuit de werkplaats.

  1. We blijven rekenen.

We zijn voorlopig nog niet klaar met sommetjes en de uitkomsten daarvan. Er blijft discussie over die afschrijving, over allerlei vormen van subsidies, over de restwaarde, over onderhoud, over schade (aantal schades en herstelkosten) en verzekeringspremie, over de kosten van energie.
Belangrijk  punt blijft het moment van “cost parity”; het moment waarop de EV net zo duur is als een vergelijkbare ICE-auto; ook wel genoemd “the tipping point”. Jarenlang gingen we uit van 2025 of iets later. Inmiddels koersen we op 2023/2024. Het blijft een sommetje met veel variabelen: kilometrage van de auto, soort auto (klein, middel, groot etc.), soort batterij (technologie) en de range ervan, levensduur van de auto/aantal jaren waar we mee rekenen, onderhoudskosten, schadekosten etc. Lang leve de EV of is het nog wat te vroeg om dat te concluderen ?

Snel naar https://www.leaseplan.com/en-es/blog/2020-car-cost-index/, en houd je rekenmachientje paraat.

Hans Groenhuijsen, 3 november 2020.

Ik publiceer alle artikelen via   (www.hansgroenhuijsen.nl)  en https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/

Je kunt je ook inschrijven via  https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/
Dan krijg je alle stukjes automatisch in je mail.

Alle blogs over de EV         : https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/4fields/electric-vehicle/
Alle andere blogs              : https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/