http://Hans%20Groenhuijsen

Hans Groenhuijsen adviseur, interim manager, spreker

Ik beschik over een brede ervaring in management en advies m.b.t. strategie, innovatie en transformatie: Ik bied:
  • een heldere kijk op doelen en de weg er naartoe
  • alternatieven en ondersteuning bij keuzes
  • een directe bijdrage aan het nemen van initiatief, de actie
  • een versterking van de onderneming: efficienter, effectiever, slimmer, fit voor de toekomst
  • verankering in de organisatie: overtuiging en draagvlak, resultaat.
De wereld om ons heen

De wereld om ons heen

De wereld verandert ingrijpend en in steeds hoger tempo. Veel sectoren in de economie worden geraakt door technologie, andere consumentenvoorkeuren, grote demografische veranderingen, globalisering, en verschuiving in politieke en economische macht. Een goede strategie, en uitvoering daarvan is een beetje de kunst. Strategieadvies helpt. Veel ondernemingen zullen ingrijpend moeten veranderen; veel ondernemingen zullen het niet redden. Nieuwe ondernemingen ontstaan die nieuwe producten en diensten bieden, gedreven en gefaciliteerd door al die grote veranderingen. Veel van die producten en diensten en ...

Verandering, anders, veranderen

Van “anders” naar veranderen: doen
Veranderen is een werkwoord; vaak met positieve associaties als goed, beter, mooier, schoner. Maar ook met negatieve reacties: wat nu weer, dat hebben we al eens geprobeerd, zo’n vaart zal het niet lopen. Verandering maa...
Het anders doen
Samenwerken wordt cruciaal. Complexiteit en snelheid van verandering is dwingend, technologie duwt en dwingt, consumenten veranderen, producten worden diensten. Samenwerking inrichten vraagt veel. Wij kunnen verbinden, s...
WAT doen we?
WAT doen we? “Anders”, daar gaat het om. Het is aan de orde van de dag: reorganiseren, herstructureren, herontwerp. Visie, ambitie, doel en actie staan op het lijstje van benodigdheden. Vaak is het nodig om een bedri...
VOOR WIE werken we?
We werken in verschillende sectoren: de automotive en mobiliteit uiteraard, maar denk ook  aan de retail, de financiele wereld, de bouw en verschillende overheden. Maar een sectorale focus kent zijn beperkingen. H...

Hans Groenhuijsen Advies - adviseur, spreker - dagvoorzitter, interim-manager. Thema’s: strategie, innovatie, transformatie.

Blogs

Kennis blogs

De EV subsidie: stroom laden of geld tappen?
jan 2019

De EV wordt al langer gezegend met subsidies en fiscaal gunstige regelingen. Het sommetje is nog steeds niet helemaal helder maar de subsidiestroom in het recente verleden omvatte mogelijkerwijs miljarden. Ook de regelingen die nu op tafel ...

“Pecunia non olet”: de elektrische auto en subsidies
jan 2019

Subsidies stinken niet, auto’s wel. De elektrische auto is al jaren omgeven met subsidiestromen. Wat kunnen we leren voor de toekomst? De Romeinse keizer Vespasianus  stelde ooit een belasting in op openbare toiletten. Critici vonden dit ma...

Congres Natuur & Milieu op 4 december 2018
dec 2018

Mijn keynote speech op het congres van Natuur & Milieu: Succes voor de EV (elektrische auto) is inmiddels wel verzekerd. De EV is onlosmakelijk verbonden met de trends rondom technologie, verduurzaming en energietransitie, mobiliteit en...

Grenzeloos veranderen

“Grenzeloos” gaat over het doorbreken van grenzen tussen mensen, sectoren, en bedrijven, grenzen in technologie. Veranderen is een WERKwoord: DOEN. En niet alleen veranderen omdat de wereld om je heen verandert, afwachtend dus. Maar veranderen omdat dingen beter, slimmer, en duurzamer kunnen. Het antwoord op onzekerheid en dynamiek is STRATEGIE, meer dan ooit: helder, simpel, niet teveel. Samenwerking is de logische weg. Anders organiseren en communiceren hoort daarbij met meer draagvlak en betrokkenheid. De automotive/mobiliteitssector was en is soms deel van het probleem, maar kan juist ook voor oplossingen zorgen: Start your engine.