http://Hans%20Groenhuijsen

Hans Groenhuijsen adviseur, interim manager, spreker

Ik beschik over een brede ervaring in management en advies m.b.t. strategie, innovatie, transformatie en alle facetten van de automotive:
  • strategie: analyse, visie-ontwikkeling, strategie-formulering en realisatie
  • innovatie: vernieuwing in producten en services, organisatie, proces en besturing
  • transformatie: verbetering, herstructurering, reorganisatie, fusie en overname
  • verbinding: samenwerking binnen en tussen bedrijven, tussen verschillende sectoren, tussen de traditionele wereld en een nieuwe wereld
  • het verhaal: spreker/inleider, presentator, dagvoorzitter.
Ik bied:
  • een heldere kijk op doelen en de weg er naartoe
  • alternatieven en ondersteuning bij keuzes
  • een directe bijdrage aan het nemen van initiatief, de actie
  • een versterking van de onderneming: efficienter, effectiever, slimmer, fit voor de toekomst
  • verankering in de organisatie: mensenwerk, grip, overtuiging en draagvlak, resultaat.
Automotive, de wereld om ons heen

Automotive, de wereld om ons heen

De wereld verandert ingrijpend en in steeds hoger tempo. Veel sectoren in de economie worden geraakt door technologie, andere consumentenvoorkeuren, grote demografische veranderingen, globalisering, en verschuiving in politieke en economische macht. Een goede strategie, en uitvoering daarvan is een beetje de kunst. Strategieadvies, toegespitst op automotive en mobiliteit, helpt. Veel ondernemingen zullen ingrijpend moeten veranderen; veel ondernemingen zullen het niet redden. Nieuwe ondernemingen ontstaan die nieuwe producten en diensten bieden, gedreven en gefaciliteerd door al die grote verandering...

Verandering, anders, veranderen

Van “anders” naar veranderen: doen
Van “anders” naar veranderen: DOEN. Veranderen is een werkwoord; vaak met positieve associaties als goed, beter, mooier, schoner. Maar ook met negatieve reacties: wat nu weer, dat hebben we al eens geprobeerd, zo’n vaar...
Het anders doen
Het anders doen. Samenwerken wordt cruciaal. Complexiteit en snelheid van verandering is dwingend, time to market krimpt, technologie duwt en dwingt, consumenten veranderen, producten worden diensten die voor de fulfilm...
WAT doen we?
WAT doen we? “Anders”, daar gaat het om. Het is aan de orde van de dag: reorganiseren, herstructureren, herontwerp. Visie, ambitie, doel en actie staan op het lijstje van benodigdheden. Vaak is het nodig om een bedri...
Het beter doen
Het beter doen. Beter doen is altijd mooi. Maar vaak is de scope te beperkt. En wordt teveel geleund op “meten is weten”, en we blijven een beetje hetzelfde doen. Goed analyseren, kijken, begrijpen (soms door te meten) ...

Hans Groenhuijsen Advies - adviseur, spreker - dagvoorzitter, interim-manager. Thema’s: strategie, innovatie, transformatie.

Blogs

Kennis blogs

Trump: simultaanschaker of spelbreker?
aug 2018

Trump  de winnaar. Met stijgende verbazing volgen we The Donald. Vaak gaat het over zijn stijl, zijn lompheid, vijandigheid. Zeker zo vaak gaat het over de inhoud (nou ja, wat daar voor doorgaat) van zijn uitspraken, de onhaalbaarheid ervan...

Het prisoner’s dilemma: de leugen van de win-win
jul 2018

1. Het conflict als een spelletje. Een beroemd en berucht plaatje en het vormde de basis van één van de meest gebruikte/misbruikte termen ooit:  de win-win situatie; dat verklaart de enorme populariteit van het prisoner’s dilemma, zeker  in...

Mens + Auto = Data
jul 2018

Autoverzekeringspremies gaan over die auto natuurlijk, maar ook over de bestuurder: de mens en zijn auto. De nieuwe formule wordt: mens + auto = data. 1. De berijder Om te beginnen wordt het de vraag of de bestuurder nog wel stuurt. ADAS Ad...

Grenzeloos veranderen

“Grenzeloos” gaat over het doorbreken van grenzen tussen mensen, sectoren, en bedrijven, grenzen in technologie. Veranderen is een WERKwoord: DOEN. En niet alleen veranderen omdat de wereld om je heen verandert, afwachtend dus. Maar veranderen omdat dingen beter, slimmer, en duurzamer kunnen. Het antwoord op onzekerheid en dynamiek is STRATEGIE, meer dan ooit: helder, simpel, niet teveel. Samenwerking is de logische weg. Anders organiseren en communiceren hoort daarbij met meer draagvlak en betrokkenheid. De automotive/mobiliteitssector was en is soms deel van het probleem, maar kan juist ook voor oplossingen zorgen: Start your engine.