Hans Groenhuijsen

Het anders doen.

Samenwerken wordt cruciaal. Complexiteit en snelheid van verandering is dwingend, time to market krimpt, technologie duwt en dwingt, consumenten veranderen, producten worden diensten die voor de fulfilment afhankelijk zijn van een combinatie van ondernemingen en sectoren. Samenwerking inrichten vraagt veel. Wij kunnen verbinden, samenwerking op de goede manier tot stand brengen en inrichten.

“Anders” gaat ook vaak over innoveren, over vernieuwen; soms beperkt tot wat kleinere aanpassingen in organisatie, proces, of product; soms ingrijpend, “disruptief”. Met ook weer grote gevolgen voor de onderneming op allerlei terreinen.

Samenwerking en partnerships vormen in toenemende mate het juiste antwoord op snelheid en complexiteit van de markt en marktvraag. Fusies en overnames zijn belangrijke strategische opties.

het anders doen, samen doenSamenwerking gaat verder dan een trend, een mode. Ook samenwerking vraagt om een gestructureerde aanpak; waarom willen we samenwerken, op welk gebied, wat zijn verwachtingen, wat is het alternatief, hoe regel je het formeel en juridisch, en qua besturing, hoe zorg je voor draagvlak, wat zijn afbreukrisico’s, wanneer komt samenwerking aan zijn einde, is fusie of overname een alternatief?